Willa Hanka

willa - Jaworki

Hol na parterze wraz ze schodami na piętro

8/18

Lokalizacja obiektu

Informacje o regionie

Małopolska

Główną rzeką przepływającą przez Małopolskę jest Wisła.
Najwyższym szczytem MałopolskiRysy, będące jednocześnie najwyższym punktem w Polsce.
Na obszarze Małopolski zlokalizowane są liczne uzdrowiska: Krynica-Zdrój, Muszyna, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Żegiestów-Zdrój.
W skład Małopolski wchodzą: część Niziny Mazowieckiej, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Małopolska, Kotlina Sandomierska.
Najistotniejszym miastem regionu jest Kraków - stolica Małopolski.
Małopolska odznacza się urozmaiconą formą terenu - od nizin, po góry, które zajmują większą część obszaru.
Na terenie Małopolski zlokalizowana jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, która oferuje wiele atrakcji, m.in. Pustynię Błędowską, czy Maczugę Herkulesa.
Do największych ośrodków turystycznych regionu zalicza się: Kraków, Zakopane, Wieliczkę, Wadowice, Oświęcim, Sandomierz.
Region rozciąga się na terenie Wyżyny Małopolskiej oraz Karpat Zachodnich.
Małopolska to kraina historyczna w południowo-wschodniej Polsce.
Na terenie regionu leżą m.in. jeziora: Rożnowskie, Czorsztyńskie, Międzybrodzkie, Żywieckie.