Willa Hanka

villa - Jaworki

Location of the accommodation site

Information about the region

Małopolska

Najwyższym szczytem MałopolskiRysy, będące zarazem najwyższym punktem w Polsce.
Na terenie Małopolski zlokalizowana jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, która zapewnia wiele atrakcji, m.in. Pustynię Błędowską, czy Maczugę Herkulesa.
W skład Małopolski wchodzą: część Niziny Mazowieckiej, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Małopolska, Kotlina Sandomierska.
Małopolska to kraina historyczna w południowo-wschodniej części Polski.
Małopolska odznacza się różnorodną rzeźbą terenu - od nizin, po góry, które zajmują większą część obszaru.
Do największych ośrodków turystycznych regionu zalicza się: Kraków, Zakopane, Wieliczkę, Wadowice, Oświęcim, Sandomierz.
Region rozciąga się na obszarze Wyżyny Małopolskiej oraz Karpat Zachodnich.
Na terenie regionu znajdują się m.in. jeziora: Rożnowskie, Czorsztyńskie, Międzybrodzkie, Żywieckie.
Na obszarze Małopolski znajdują się liczne uzdrowiska: Krynica-Zdrój, Muszyna, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Żegiestów-Zdrój.
Najistotniejszym miejscem regionu jest Kraków - stolica Małopolski.
Główną rzeką przepływającą przez Małopolskę jest Wisła.