Willa Hanka

Villa - Jaworki

Lage des Objekts

Informationen über die Region

Małopolska

Na terenie Małopolski zlokalizowana jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, która oferuje wiele atrakcji, m.in. Pustynię Błędowską, czy Maczugę Herkulesa.
Najistotniejszym miastem regionu jest Kraków - stolica Małopolski.
W granicach Małopolski leżą: część Niziny Mazowieckiej, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Małopolska, Kotlina Sandomierska.
Małopolska charakteryzuje się urozmaiconą formą terenu - od nizin, po góry, które zajmują większą część obszaru.
Kraina rozciąga się na obszarze Wyżyny Małopolskiej oraz Karpat Zachodnich.
Najwyżej położonym miejscem MałopolskiRysy, będące jednocześnie najwyższym punktem w Polsce.
Na terenie regionu leżą m.in. jeziora: Rożnowskie, Czorsztyńskie, Międzybrodzkie, Żywieckie.
Do największych ośrodków turystycznych regionu zalicza się: Kraków, Zakopane, Wieliczkę, Wadowice, Oświęcim, Sandomierz.
Główną rzeką przepływającą przez Małopolskę jest Wisła.
Na obszarze Małopolski zlokalizowane są liczne uzdrowiska: Krynica-Zdrój, Muszyna, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Żegiestów-Zdrój.
Małopolska to kraina historyczna w południowo-wschodniej części Polski.