Willa Hanka

willa - Jaworki

Lokalizacja obiektu

Informacje o regionie

Małopolska

Na terenie Małopolski zlokalizowana jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, która zapewnia wiele atrakcji, m.in. Pustynię Błędowską, czy Maczugę Herkulesa.
Region rozciąga się na obszarze Wyżyny Małopolskiej oraz Karpat Zachodnich.
Do największych ośrodków turystycznych regionu zalicza się: Kraków, Zakopane, Wieliczkę, Wadowice, Oświęcim, Sandomierz.
W skład Małopolski wchodzą: część Niziny Mazowieckiej, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Małopolska, Kotlina Sandomierska.
Małopolska to kraina historyczna w południowo-wschodniej części Polski.
Najistotniejszym miastem regionu jest Kraków - stolica Małopolski.
Najwyżej położonym miejscem MałopolskiRysy, będące jednocześnie najwyższym punktem w Polsce.
Na obszarze Małopolski zlokalizowane są mnogie uzdrowiska: Krynica-Zdrój, Muszyna, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Żegiestów-Zdrój.
Małopolska charakteryzuje się różnorodną formą terenu - od nizin, po góry, które zajmują większą część obszaru.
Główną rzeką przepływającą przez Małopolskę jest Wisła.
Na terenie regionu znajdują się m.in. jeziora: Rożnowskie, Czorsztyńskie, Międzybrodzkie, Żywieckie.