Willa Hanka

вилла - Яворки

Месторасположение объекта

Информация о регионе

Małopolska

W skład Małopolski wchodzą: część Niziny Mazowieckiej, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Małopolska, Kotlina Sandomierska.
Najistotniejszym miastem regionu jest Kraków - stolica Małopolski.
Na obszarze Małopolski znajdują się liczne uzdrowiska: Krynica-Zdrój, Muszyna, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Żegiestów-Zdrój.
Małopolska charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu - od nizin, po góry, które zajmują większą część obszaru.
Na terenie Małopolski zlokalizowana jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, która zapewnia wiele atrakcji, m.in. Pustynię Błędowską, czy Maczugę Herkulesa.
Małopolska to kraina historyczna w południowo-wschodniej Polsce.
Na terenie regionu znajdują się m.in. jeziora: Rożnowskie, Czorsztyńskie, Międzybrodzkie, Żywieckie.
Główną rzeką przepływającą przez Małopolskę jest Wisła.
Najwyżej położonym miejscem MałopolskiRysy, będące jednocześnie najwyższym punktem w Polsce.
Do największych ośrodków turystycznych regionu zalicza się: Kraków, Zakopane, Wieliczkę, Wadowice, Oświęcim, Sandomierz.
Region rozciąga się na terenie Wyżyny Małopolskiej oraz Karpat Zachodnich.